To je ono mesto na koje odlazimo u snu svake noći. A informacije koje tamo pokupimo kroz snove koje ne možemo sebi da objasnimo, niti da ih se jasno setimo, sadržaj su nesvesnog uma. Ponekad se u snovima odigraju ili okončaju važni psihološki procesi, razreše se neki nikad osvešćeni čvorovi i dobijemo mogućnost da nekom problemu pristupimo sa bolje pozicije, sa više ideja i energije nego što bismo to inače mogli. I ništa ne saznamo o tome. Cela priča ostane na nivou nesvesnog. Nije ni važno da budemo svesni, ionako se najmanji deo znanja nalazi u svesti. Veći deo je u nesvesnom, kao i na ćelijskom nivou, u celom našem telu i dostupno je samo intuiciji i senzibilitetu. Ali zato je astral dostupan svesnom nastojanju. Putovanju svesnog uma, kao i nesvesnog.

Postoje tehnike i prakse, ali postoje i snovi, po čijem obrascu jasno možete da zaključite da ste imali pravo astralno putovanje. U takvim snovima uvek vidite sebe kako spavate u krevetu, možda uočite i srebranstu nit kojom ste povezani sa spavačem, uvek letite i gledate odozgo predele, ili situacije i ljude koje poželite da vidite, a kad  osetite da morate da se vratite, imate veoma neprijatan osećaj telesne teskobe, dok svoje slobodno energetsko telo smeštate u telo spavača od krvi i mesa. Kao da ležete u kovčeg i osećate kako se zaključava i zateže sa svih strana.

original Alternativa, put kojim se sve češće ide: Da li postoji astral?

To nije onaj svet, ali prožima ovaj. Svako ga doseže kroz snove, čak i ako ne zna ništa o tome

Astral je jedan od nivoa energetske realnosti, informativno i komunikaciono polje. Kao ogromna prometna saobraćajnica sa mnogo petlji, mnogo različitih vozila i vozača. Velika gužva, potreban je određen pravac i oprezna vožnja.

Ako niste već otkrili svoju sposobnost za putovanje astralom ili niste baš jako radoznali, držite se tumačenja snova.


Aleksina Đorđević je matora ribetina. Zna sve i neće vam reći. Ne daje savete i ne proriče budućnost, osim ako je baš mnogo nervirate. Užasno komunikativna, a provokaciju smatra najzabavnijim oblikom komunikacije. Izvodi striptiz za pismene.

Comments