Predavanje će biti održano u sredu, 18. marta, u 12 časova u sali A3 Megatrend univerziteta, ul. Goce Delčeva 8, Novi Beograd.

Dominik Salvatore istaknuti je profesor ekonomije i direktor Odeljenja za doktorske studije ekonomije na Univerzitetu Fordham u Njujorku. On je počasni profesor na univerzitetima: Finansijski univerzitet Šangaj, Hunan univerzitet i Univerzitet u Pretoriji. Takođe, profesor Salvatore je i gostujući profesor na brojnim univerzitetima, uključujući: Univerzitet u Rimu, Američki univerzitet u Kairu, Pekinški univerzitet, Univerzitet u Trstu i Univerzitet u Beču. Profesor Salvatore je saradnik Njujorške akademije nauka, a bio je i predsedavajući Ekonomske sekcije pomenute akademije. U svojoj dugoj i plodnoj karijeri, Dominik Salvatore bio je i predsednik Ekonomsko-finansijskog udruženja Severne Amerike (NAEFA) i Međunarodnog udruženja za trgovinu i finansije (ITFA).

Inauguracija Dominik Salvatorea i rektor Slobodan Pajovic i Ana Jovancai net Predavanje prof. dr Dominika Salvatorea na Megatrend univerzitetu

Od prošle godine, profesor Dominik Salvatore je predsednik Megatrend univerziteta.

Profesor Salvatore je konsultant Ujedinjenih nacija, Svetske banke, Međunarodnog monetarnog fonda, Instituta za ekonomsku politiku i brojnih multinacionalnih korporacija i globalnih banaka. Održao je više od 500 predavanja širom sveta. Nagrađen je za životna dostignuća od strane Njujorškog gradskog univerziteta, 1997. godine.

Profesor Salvatore autor je relevantnih svetskih udžbenika iz međunarodne ekonomije. Njegova knjiga “Teorija i problemi mikroekonomije” (Theory and Problems of Microeconomics) prevedena je na 18 jezika, sa više od 800.000 prodatih primeraka.

Comments