Brojna savremena istraživanja bave se definisanjem stresa, njegovim učinkom na naš organizam i psihu, kao i načinima da se sa njim izborimo, da ga neturališemo, kanališemo i oslobodimo se stresa. Važno je da razumemo šta nam se događa, da bi znali šta možemo da preduzmemo, a stres nije uvek i samo loš i razoran, jer nas njegova pojava dovodi u stanje gotovosti, pa u tom smislu ima svoje mesto u obrascu preživljavanja.

Pod stresom smo brži, budniji, spretniji, uključeniji – bolje reagujemo, brže razmišljamo, bolje pamtimo. Navala adrenalina nas čini živima i potpuno prisutnima u sadašnjem trenutku, a to je razlog zbog koga neki ljudi vole da se izlažu riziku u ekstremnim sportovima.

Problem predstavlja stres koji nas parališe, otupljuje i isključuje, kao što je slučaj kad imamo jaku tremu od javnog nastupa, ili se sučavamo sa situacijom koja prevazilazi sve naše delotvorne snage. Najopasniji je hroničan stres, onaj koji trpimo iz dana u dan, živeći u ritmu i pod nabojem koji nam narušava zdravlje, ne dozvoljava nam da se opustimo i da pratimo svoje prirodne potrebe i ritmove.

Comments