Relaksacija. Smirenost. Fokusiranost.

Tri zakona joga tehnike.

1125 Joga dileme, sad su rešene

Činjenica je da joga može veoma da aktivira naš organizam i da osim što smo fizički aktivni, ona utiče i na mentalne sposobnosti. Joga je efikasan način da jedan trening pruži i mentalna i fizička poboljšanja. Omogućava jačanje celog tela, a posebno će vas iznenaditi osećaj aktivnosti pošto isprobate sledeće joga vežbe.

Evo jednostavne vežbe koja malo podseća na kučeći stav, ali ostavimo to na stranu i pozabavimo se tehnikom.

Slika koja sledi donekle pokazuje  način na koji se ova vežba radi.

Naime, naslonite se na nadlaktice, dok pokušavate da ispravite noge i ne podižete pete. Ova naizgled laka vežba, u praksi je teško ostvariva ukoliko niste maksimalno koncentrisani.

294 Joga dileme, sad su rešene

Sledeće što treba uraditi je prebaciti težinu tela na dlanove. Ramena su postavljena paralelno sa rukama. Savijajte ruke u laktovima i pomerajte se gore-dole. Tako svu težinu tela pomerate zahvaljujući svojim rukama.

Čim ste to uvežbali, pokušajte vežbu i sa jednom podignutom nogom, a onda isto to ponovite sa drugom.

363 Joga dileme, sad su rešene

Okrenite se u stranu i pokušajte da celo telo oslonite na samo jednu ruku, dok vam druga visi u vazduhu pod uglom od 90 stepeni. Noge su postavljene jedna pored druge i balansirajte svoje telo pokušavajući da zauzmete stabilnu pozu. Neka vaše pokušavanje prestane tek pošto postignete željenu stabilnost.

454 Joga dileme, sad su rešene

Već ste shvatili da su ruke veoma važan segmet pri vežbanju joge. Haj’mo sada jednu ruku i jednu nogu, naslonjene na strunjaču da iskoristimo da držimo ostatak tela. Znači, desnu nogu i ruku podignite u vazduh, a oslonite se na levu. Ostanite u tom položaju dok ne udahnete pet puta.

Promenite stranu i uradite isto to.

548 Joga dileme, sad su rešene

Violeta Stojanović

Comments