Upotreba pojmova zastareva i neki dobri bivaju zamenjeni drugima, koji nisu bolji. Samo danas svi tako govore, pa moramo da se uklapamo. Strane reči su oduvek deo svakodnevnog govora, ali danas dominiraju, naročito u rečniku mlađih generacija. I onda vam se u razgovoru nametne neki prevaziđeni pojam i vi shvatite da se ne radi samo o rečima koje su sada moderne, nego o samom pojmu, koji se nakako suzio, smanjio i izgubio svu širinu i dubinu značaja, koji je ranije imao.

Imidž

Ova strana reč je danas zamenjena drugim stranim rečim – brend, autfit, stajling. Ali, imidž je sve to i mnogo više od toga. Jer obuhvata sve čime se predstavljate u javnosti, koliko god ta javnost bila samo krug ljudi u kome se krećete. Imidž podrazumeva osobenost koju ste osmislili i izgradili na osnovu svoje autentičnosti, kreativnosti, ukusa i interesovanja. Imidž je vaša slika u javnosti, koja govori o vašoj kulturi i filozofiji i obuhvata i kako izgledate i kako se ponašate, šta i kako govorite i ideje koje zastupate.

imidz Pojmovi iz prošlog veka koje nije trebalo da zaboravimo
Comments