Koliko je zapravo značajan Health Coaching program za zdravlje svakog od nas?

TATJANA POPOVIĆ MARIĆ: Ono što bih izdvojila kao jednu od najvažnijih karakteristika Health Coaching-a, koja ga odvaja od programa koje nude nutricionisti, je to što se svaki klijent posmatra na jedinstven način i što se promene ishrane i života usklađuju isključivo sa klijentovim. Ovaj način saradnje pruža podršku klijentu da sa lakoćom sprovede lifestyle promene koje mu odgovaraju i da one ostanu održive ceo život, bez prestanka praktiktikovanja istih nakon završetka programa, što se obično ne dešava kada nam neko samo ispiše dijetu.

tatjana popovic maric intervju 2 Wannabe intervju: Tatjana Popović Marić, Health Coach

Kada će polaznici Health Coaching programa moći da vide prve rezultate?

TATJANA POPOVIĆ MARIĆ: Već posle prve grupne sesije, svi učesnici programa biće inspirisani i motivisani da koriguju neke od dotadašnjih životnih navika. Nakon postavljanja ciljeva poput onih da nauče kako da se hrane zdravo ili cilja da koriguju telesnu težinu, svaki od polaznika usmeriće svoju energiju na ostvarivanje zacrtanog plana od početka do kraja osmonedeljnog programa, što će dodatno biti pojačano timskom energijom i voljom da se ostvari što bolji grupni rezultat.

Comments