Danas je teže nego ranije čuvati i vaspitavati decu i zahteva više roditeljskog angažovanja, a mi često bivamo zavedeni prividnom sigurnošću – deca su tu, sede pred kompjuterom u svojoj sobi, dakle bezbedna su i pod našim nadzorom. Međutim, to sedenje je samo po sebi problematično, a sloboda koju nudi upotreba interneta je diskutabilna – da li znamo koje sadržaje naša deca gledaju, sa kim se druže onlajn i čime se zabavljaju?

Neophodno je da prihvatimo činjenice digitalne realnosti – naša deca odrastaju uz razne monitore i ekrane, pred kojima provode prosečno sedam sati dnevno, kažu istraživanja. To je više nego što provode u školi i mnogo više nego što provode u kvalitetnom druženju sa svojim vršnjacima ili roditeljima. Procene širenja globalne internet mreže su da će za deset godina 90 procenata čitave ljudske populacije biti konektovano. Potrebno je da se prilagodimo svetu naše dece i da ih usmerimo da bezbedno koriste internet za saznanja i zabavu i da ih naučimo da zadrže kritičko mišljenje i ne primaju svaku informaciju koju nađu na netu zdravo za gotovo.

deca 2 Digitalne veštine kojima treba da naučimo decu

Opasnosti interneta su gotovo iste kao i opasnosti realnog života – krađa, zloupotreba, nasilje – samo su deca na internetu izloženija, jer više vremena provode onlajn i lako idu ukorak sa svim unapređenjima koja se neprestano odvijaju, dok metode zaštite kaskaju za njima.

Sedenje pred ekranima ne možemo da uvrstimo u zdrave stilove života – osim ako ne vežbaju uz neki program sa neta – ali možemo da se pozabavimo edukacijom, i sopstvenom i dečijom, kako bismo bili adekvatno opremljeni za suočavanja sa izazovima interneta. Potrebno je da shvatimo da deca drugačije doživljavaju i koriste tehnologiju od nas i da prihvatimo novi način upotrebe mozga u saradnji sa računarom – digitalnu inteligenciju. Pojam inteligencije se već sredinom prošlog veka proširio na svest o različitim nivoima i oblastima inteligencije, pa je sada vreme da posle usvajanja postojanja emotivne, duhovne i telesne, usvojimo i realnost digitalne inteligencije. I potrebno je da je najpre sami razvijemo, da bismo kao roditelji, predavači, instruktori, zadržali svoju ulogu i mogli da uputimo decu i da odgovorimo na njihova pitanja i zahteve u oblasti upotrebe tehnologije.

Comments